Covergoofnight
تصبحون على خير
تأليف: أميرة بوكدرة - رسوم: علي الزيني

والداي لم يعودا يعيشان في بيت واحد، ورغم ذلك، كل ليلة أقول لهما قبل النوم: تصبحان على خير.

الناشر: دار الهدهد

عدد الصفحات : 28

متوفر للقراءة بتطبيق مكتبة نوري